[SSDG]Giáo Trình Illustrator CS2

Chương 1: Tìm hiểu giao diện và các công cụ của Illustrator
Chương 2: Khởi động và thoát Illustrator - Tạo Artwork trong Illustrator
Chương 3: Sắp xếp và liên kết các đối tượng
Chương 4: Đối tượng và lớp
Chương 5: Các mẫu màu và các chế độ màu - màu tô và màu nét
Chương 6: Hiệu ứng và bộ lọc
Chương 7: Tạo chữ, định kiểu và hiệu chỉnh chữ
Chương 8: Nhóm công cụ khác
Chương 9: Các bước tạo bản tách màu
Chương 10: In ấn trong Illustrator
Chương 11: Thủ thuật cải tiến và thiết lập tùy biến trong Illustrator
Chương 12: Thiết lập và tổ chức có hiệu quả trong Illustrator
Chương 13: Phím tắt trong Illustrator
Chương 14: Bài tập cơ bản
Chương 15: Bài tập nâng cao
Chương 16: Hướng dẫn cài đặt chương trình.

Pass: vungtroitinhoc.com

No comments:

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Lên đầu trang